Godło Polski Biuletyn Informacji Publicznej

Poniedziałek 25 Czerwca 2018 r. Imieniny obchodzą: Dorota, Łucja, Wilhelm
Do końca roku pozostało 190 dni. 

Licznik Wizyt

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter


Oferta Poradni
czwartek, 28 września 2017 17:50

Oferta Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie w zakresie wspierania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2017/2018


FORMY POMOCY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

 • Badania przesiewowe: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne.
 • Przesiewowe badania wzroku, słuchu i mowy przy użyciu Platformy Badań Zmysłów.
 • Diagnozowanie.
 • Opiniowanie.
 • Orzecznictwo.
 • Terapia psychologiczna.
 • Terapia logopedyczna.
 • Terapia pedagogiczna.
 • Terapia EEG Biofeedback.
 • Terapia ręki.
 • Doradztwo w wyborze dalszej drogi kształcenia i zawodu: indywidualne poradnictwo zawodowe, zajęcia warsztatowe.
 • Porady i rozmowy wspierające.
 • Profilaktyka:
  • Zajęcia psychoedukacyjne, warsztaty kształtujące u dzieci i młodzieży umiejętności społeczne i kompetencje psychologiczne.
  • Realizacja programów edukacyjno - profilaktycznych, m.in.: "Trening Zastępowania Agresji", "Wybieram współpracę, agresji mówię Nie", "Trening pewności siebie" – program wsparcia dla dzieci – ofiar przemocy rówieśniczej.
Czytaj Dalej »
 
czwartek, 28 września 2017 17:40

Propozycja szkoleń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie dla przedszkoli, szkół, placówek w roku szkolnym 2017/2018

Lp. Temat
1. Więź emocjonalna ochroną prawidłowego rozwoju dziecka - zaburzenia przywiązania i ich skutki.
2. Rola rodziców i nauczycieli w tworzeniu obrazu własnej osoby dziecka oraz pozytywnej postawy wobec szkoły.
3. Jak "wytrenować" u dziecka pewność siebie?
4. Wpływ poczucia własnej wartości na funkcjonowanie dziecka
5. Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach, szkołach, placówkach
6. Profilaktyka zachowań suicydalnych.
7. Dopalacze - zagrożeniem współczesnej młodzieży.
8. Jak motywować dziecko do nauki?
9. Jak się uczyć?
10. Model pracy z dzieckiem zdolnym.
11. Wspieranie rozwoju inteligencji emocjonalnej uczniów.
12. Wpływ inteligencji emocjonalnej na sukcesy uczniów.
13. Jak rozwijać inteligencję emocjonalną uczniów?
14. Agresja, ofiara, świadek – triada w akcie przemocy (ze szczególnym zwróceniem uwagi na ofiarę).
15. Agresja w sieci.
16. Agresja u dzieci i młodzieży oraz sposoby jej zapobiegania.
17. Zagrożenie związane z Internetem.
18. Wpływ środków masowego przekazu na rozwój małego dziecka.
19. Izolacja w grupie rówieśniczej.
20. Jesteśmy razem – integracja dzieci, młodzieży niepełnosprawnej ze środowiskiem rówieśników w przedszkolu, szkole, placówce ogólnodostępnej.
21. Dojrzałość szkolna dziecka.
22. Ryzyko dysleksji rozwojowej u dzieci.
23. Dziecko dyslektyczne – specyfika rozwoju, trudności edukacyjne.
24. Uczniowie ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się matematyki.
25. Rozwój mowy i języka dziecka.
26. Wpływ zaburzeń rozwoju mowy i języka na niepowodzenia edukacyjne.
27. Afazja jako jedno z głębszych zaburzeń rozwoju mowy i języka.
28. Praca z dzieckiem z Zespołem Aspergera i autyzmem.
29. Model konstruktywnej konfrontacji - jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów?
30. Bariery komunikacyjne w relacjach nauczycieli, rodziców z dziećmi.
31. Jak wspierać dziecko w wyborze drogi zawodowej?

 

Zapraszamy do korzystania
z oferty Poradni

Małgorzata Rybczyńska
Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1
w Krośnie

 


| mapa witryny | polityka cookies | valid css | valid xhtml | realizacja feco |