Godło Polski Biuletyn Informacji Publicznej

Niedziela 18 Sierpnia 2019 r. Imieniny obchodzą: Helena, Ilona, Bogusław
Do końca roku pozostało 136 dni. 

Licznik Wizyt

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter


Oferta Poradni
piątek, 21 września 2018 19:07

Oferta Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie w zakresie wspierania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2018/2019


FORMY POMOCY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

 • Badania przesiewowe: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne.
 • Przesiewowe badania wzroku, słuchu i mowy przy użyciu Platformy Badań Zmysłów.
 • Diagnozowanie.
 • Opiniowanie.
 • Orzecznictwo.
 • Terapia psychologiczna.
 • Terapia logopedyczna.
 • Terapia dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera
 • Terapia pedagogiczna.
 • Terapia EEG Biofeedback.
 • Terapia ręki.
 • Doradztwo w wyborze dalszej drogi kształcenia i zawodu: indywidualne poradnictwo zawodowe, zajęcia warsztatowe.
 • Porady i rozmowy wspierające.
 • Profilaktyka:
  • Zajęcia psychoedukacyjne, warsztaty kształtujące u dzieci i młodzieży umiejętności społeczne i kompetencje psychologiczne.
  • Realizacja programów edukacyjno - profilaktycznych, m.in.:
   - "Emocje i zasady w codziennym życiu" (klasy I – III),
   -  "Integracja podstawą współpracy",
   -  "Wybieram współpracę, agresji mówię Nie",
   -  "Trening Zastępowania Agresji",
   -  "Trening pewności siebie" - program wsparcia dla dzieci - ofiar przemocy rówieśniczej.

 

 • Terapia dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera
 
piątek, 21 września 2018 18:10

Propozycja warsztatów, szkoleń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie
dla przedszkoli, szkół, placówek w roku szkolnym 2018/2019

 

ADRESACI: UCZNIOWIE

Lp. Temat Forma
1. Jesteśmy razem - integracja dzieci, młodzieży niepełnosprawnej ze środowiskiem rówieśników w przedszkolu, szkole, placówce ogólnodostępnej. warsztaty
2. Wartości jakimi kierujemy się w swoim postępowaniu. warsztaty
3. Emocje – jak wyrazić to co czuję. warsztaty
4. Współpraca podstawą dobrych relacji z rówieśnikami. warsztaty
5. "Tacy sami". warsztaty

 

ADRESACI: NAUCZYCIELE

Lp. Temat Forma
1.

Jak "wytrenować" u dziecka pewność siebie?

prelekcja, warsztaty
2. Formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolach, szkołach, placówkach. prelekcja
3. Profilaktyka zachowań suicydalnych. prelekcja
4. Jak motywować dziecko do nauki? prelekcja, warsztaty
5. Metody skutecznego uczenia się. szkolenie, prelekcja
6. Model pracy z dzieckiem zdolnym. szkolenie, warsztaty
7.

Wspieranie rozwoju inteligencji emocjonalnej uczniów.

szkolenie, warsztaty
8. Jak rozwijać inteligencję emocjonalną uczniów? prelekcja
9.

Agresja, ofiara, świadek – triada w akcie przemocy.

prelekcja, warsztaty
10. Agresja w sieci. szkolenie, prelekcja
11.

Środki masowego przekazu a rozwój małego dziecka.

prelekcja
12. Izolacja w grupie rówieśniczej. szkolenie
13. Jesteśmy razem - integracja dzieci, młodzieży niepełnosprawnej ze środowiskiem rówieśników w przedszkolu, szkole, placówce ogólnodostępnej. warsztaty
14. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. szkolenie
15. Rozwój mowy i języka dziecka. prelekcja
16. Wpływ zaburzeń rozwoju mowy i języka na niepowodzenia edukacyjne prelekcja
17. Afazja jako jedno z głębszych zaburzeń rozwoju mowy i języka. prelekcja, szkolenie
18. Praca z dzieckiem z Zespołem Aspergera i autyzmem. prelekcja, szkolenie
19. Model konstruktywnej konfrontacji - jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? szkolenie, warsztaty
20. Jak usprawniać u dziecka słabą grafomotorykę. prelekcja, warsztaty
21. Edukacja włączająca. wykład
22. Izolacja w grupie rówieśniczej. prelekcja, szkolenie
23. Specyfika funkcjonowania dziecka słabosłyszącego w szkole ogólnodostępnej. szkolenie
24. Rola sztuki w wychowaniu młodzieży. wykład

 

ADRESACI: RODZICE

Lp. Nazwa Forma
1. Więź emocjonalna ochroną prawidłowego rozwoju dziecka - zaburzenia przywiązania i ich skutki. prelekcja
2. Rola rodziców i nauczycieli w tworzeniu obrazu własnej osoby dziecka oraz pozytywnej postawy wobec szkoły. prelekcja
3. Jak "wytrenować" u dziecka pewność siebie? prelekcja, warsztaty
4. Formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolach, szkołach, placówkach. prelekcja
5. Profilaktyka zachowań suicydalnych. prelekcja
6. Jak motywować dziecko do nauki? prelekcja, warsztaty
7. Metody skutecznego uczenia się. szkolenie, prelekcja
8. Wpływ inteligencji emocjonalnej na sukcesy uczniów. prelekcja
9. Agresja, ofiara, świadek - triada w akcie przemocy. prelekcja, warsztaty
10. Agresja w sieci. szkolenie, prelekcja
11. Agresja u dzieci i młodzieży oraz sposoby jej zapobiegania. prelekcja
12. Dziecko dyslektyczne - specyfika rozwoju, trudności edukacyjne. prelekcja
13. Rozwój mowy i języka dziecka. prelekcja
14. Wpływ zaburzeń rozwoju mowy i języka na niepowodzenia edukacyjne. prelekcja
15. Praca z dzieckiem z Zespołem Aspergera i autyzmem. prelekcja, szkolenie
16. Bariery komunikacyjne w relacjach nauczycieli, rodziców z dziećmi. prelekcja
17. Jak wspierać dziecko w wyborze drogi zawodowej? warsztaty
18. Jak usprawniać u dziecka słabą grafomotorykę. prelekcja, warsztaty
19. Jak rozwijać inteligencję emocjonalną uczniów. prelekcja
20. Problemy okresu dorastania. Jak skutecznie wychowywać nasze dzieci. prelekcja, warsztaty
21. Izolacja w grupie rówieśniczej. szkolenie, prelekcja
22. Środki masowego przekazu a rozwój małego dziecka. prelekcja
23. Zagrożenie związane z Internetem oraz ich wpływ na edukację dzieci. prelekcja
24. Dojrzałość szkolna dziecka. prelekcja
25. Ryzyko dysleksji rozwojowej u dzieci. prelekcja
 


| mapa witryny | polityka cookies | valid css | valid xhtml | realizacja feco |