Jesteśmy po to, by:

"świadczyć pomoc psychologiczno-pedagogiczną w oparciu o wartości humanistyczne wskazujące na godność i niepowtarzalność każdej osoby"…

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie jest publiczną placówką oświatowa działającą na terenie Powiatu Krośnieńskiego. Obejmuje swoim zasięgiem przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe oraz placówki oświatowo - wychowawcze z gmin: Chorkówka, Jedlicze, Iwonicz, Korczyna, Krościenko Wyżne, Wojaszówka. W skład zespołu wchodzą: psycholodzy, pedagodzy, logopeda oraz lekarz. Korzystanie z naszych usług jest dobrowolne i bezpłatne.

Udzielamy dzieciom i młodzieży wszechstronnej pomocy psychologiczno - pedagogicznej, logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i planowaniu ścieżki zawodowej.

Wspieramy rodziców i nauczycieli w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych.

Zadania statutowe placówka realizuje poprzez: działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną, doradczo-konsultacyjną oraz edukacyjną.

Działania diagnostyczne pozwalają na wyjaśnienie mechanizmów funkcjonowania dziecka i dobór odpowiednich form pomocy stosowanych na terenie szkół w oparciu o wydawane przez poradnię opinie i orzeczenia.

Obejmujemy dzieci i młodzież bezpośrednią pomocą w formie terapii: psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej oraz neuroterapii EEG Biofeedback.

Profilaktyczne, doradczo-konsultacyjne i edukacyjne działania Poradni pozwalają na wspieranie dzieci i młodzieży w ich środowisku przedszkolnym i szkolnym poprzez: tworzenie punktów konsultacyjnych, prowadzenie badań przesiewowych, warsztatów tematycznych, zajęć psychoedukacyjnych, profilaktycznych oraz doradztwo w wyborze dalszej drogi kształcenia i kreowaniu kariery zawodowej.

Uczniów, rodziców i nauczycieli obejmujemy edukacją promującą zdrowy styl życia, w tym profilaktyką uzależnień. Ponadto prowadzimy porady, konsultacje, podejmujemy działania w zakresie interwencji kryzysowej.

Zależy nam, by efektywnie wspomagać wszechstronny rozwój jak najszerszej grupy dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.

Zadania, które realizujemy są odpowiedzią na konkretne zapotrzebowanie środowiska.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy i korzystania z oferty naszej Poradni.

 

Elżbieta Kozubal

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1

w Krośnie


Najnowsze informacje

  • 1
  • 2
Poprzedni Następny

Spotkanie szkoleniowe w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Pedagogów

Zaproszenia | Opublikowano 16-05-2023

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie zaprasza pedagogów szkolnych, pedagogów specjalnych i psychologów na spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Pedagogów które odbędzie się 29.05.2023 r. o godz. 900. Temat: "Jak wspierać uczniów w radzeniu sobie z trudnymi emocjami - lękiem, złością, smutkiem oraz ze stresem...

Czytaj więcej

Spotkanie szkoleniowe w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Pedagogów

Zaproszenia | Opublikowano 07-11-2022

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie zaprasza pedagogów szkolnych, pedagogów specjalnych i psychologów na spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Pedagogów w ramach, którego odbędzie się szkolenie na temat: "Zakres obowiązków psychologa i pedagoga szkolnego oraz pedagoga specjalnego w świetle obowiązujących przepisów - co...

Czytaj więcej

Spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Logopedów

Zaproszenia | Opublikowano 30-10-2022

Poradnia Pscyhologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie zaprasza logopedów na spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Logopedów.

Czytaj więcej
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie
ul. Parkowa 2, 38-400 Krosno
13 43 211 56
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

Oferta poradni

Oferta Poradni skierowana jest do dzieci i młodzieży w zakresie wspierania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także do rodziców, nauczycieli i wychowawców, logopedów, pedagogów oraz psychologów szkolnych. Oferta Poradni obejmuje warsztaty, szkolenia i prelekcji dla przedszkoli, szkół, placówek.

 

Dowiedz się więcej

Warto wiedzieć

W tym miejscu przygotowaliśmy dla Państwa materiały, które są skierowane do nauczycieli, wychowawców, rodziców i które mają na celu np. poszerzenie wiedzy z zakresu pojęć stosowanych w opiniach oraz orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznej. Liczymy na to, że pomogą one Państwu zaznajomić się z działalnością Poradni.

 

Dowiedz się więcej

e-Poradnia

W stanie zagrożenia epidemicznego przygotowaliśmy dla Państwa e-Poradnię, która proponuje alternatywne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Oferujemy Państwu spotkania w trybie online w ramach e-punktu konsultacyjnego, e-doradztwa oraz szkoleń on-line. Zapraszamy do współpracy z naszą e-Poradnią.

 

Dowiedz się więcej

Poradnik dla rodziców

Poradnik dla rodziców to miejsce, w którym znajdą Państwo wskazówki specjalistów stanowiące wsparcie dla rodziców i opiekunów. W tym miejscu znajdą Państwo pomysły na ciekawą organizację czasu wolnego z dziećmi w sposób inny niż przy wykorzystaniu internetu, telewizji, gier wideo, a także wskazówki do prowadzenia rozmów z dziećmi.

 

Dowiedz się więcej