Godło Polski Biuletyn Informacji Publicznej

Czwartek 25 Lutego 2021 r. Imieniny obchodzą: Wiktor, Cezary, Zygfryd
Do końca roku pozostało 310 dni. 

Licznik Wizyt

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter


środa, 26 października 2016 08:41

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI DLA DYREKTORÓW
"WSPIERANIE ROZWOJU DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI"

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie w dniach: 10, 17, 19 i 21 października 2016 r. zorganizowała konferencję "Wspieranie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" dla Dyrektorów szkół i placówek oświatowych z terenu działania Poradni.

Na wstępie konferencji Dyrektor Poradni - Małgorzata Rybczyńska przedstawiła jej program, a następnie Ofertę Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie w zakresie wspierania dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poradnia w swojej misji świadczy pomoc psychologiczno-pedagogiczną w oparciu o wartości humanistyczne wskazujące na godność i niepowtarzalność każdej osoby a także towarzyszy rodzicom, nauczycielom i wychowawcom w drodze do harmonijnego rozwoju osobowości dziecka, jak również działa na rzecz środowiska społecznego, aby wspierać prawidłowe funkcjonowanie dziecka.

Dyrektor podkreśliła ważność diagnozy poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, aby później je wspomagać poprzez udzielanie im odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej i logopedycznej. Specjaliści Poradni prowadzą terapie indywidualne, podejmują działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów w formie warsztatów z uczniami, prelekcji z rodzicami itp. Poradnia wspomaga również wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkoli, szkół i placówek, w tym udziela nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych, uczestniczy w opracowywaniu programów edukacyjno-terapeutycznych i w szkoleniach Rad Pedagogicznych.

Następnie pedagog Agata Stachoń-Zygmunt omówiła Terapię EEG Biofeedback jako formę pomocy dziecku. Jest to metoda oparta na wyspecjalizowanej, nieinwazyjnej technice komputerowej. Umożliwia ona poprawę efektywności pracy mózgu, optymalizację funkcji poznawczych, intelektualnych i emocjonalnych, a także kontrolę nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie. Dlatego terapia prowadzona jest w celu: zwiększenia możliwości umysłowych, kreatywności, poprawy koncentracji uwagi, szybkości zapamiętywania, uczenia się i przypominania materiału, polepszenia nastroju, samooceny, sprawności motorycznej i jakości snu.

Kolejnym punktem konferencji był temat Profilaktyka zachowań suicydalnych u dzieci i młodzieży przedstawiony przez psychologa Elżbietę Hasiak. Samobójstwo jest jedną z 3 najważniejszych przyczyn śmierci młodych ludzi (15-34 lat). Najwyższy współczynnik samobójstwa dotyczy populacji osób w wieku 19-23 lat, rzadko dochodzi do samobójstwa przed 9 rokiem życia. 14%-50% adolescentów powtarza próbę samobójczą, z czego faktycznie umiera 4% w wyniku kolejnej próby. Ok. 19% uczniów szkół średnich rozważało popełnienie samobójstwa, 15% przygotowało z nim plany a ok. 9% potwierdziło w przeszłości podjęcie próby samobójczej. Samobójstwo jest symptomem poważnych problemów w obszarze poczucia własnej wartości, sensu i celu istnienia, umiejętności radzenia sobie z trudnościami i rozczarowaniami. Rozpoznawanie znaków ostrzegawczych poprzedzających samobójstwo to ważny pierwszy krok chroniący młodego człowieka przed podjęciem aktu samozniszczenia. Są one nierzadko wołaniem o pomoc. Samobójstwo to nie tyle pragnienie śmierci, co strach przed życiem. Autorka wystąpienia zachęciła osoby zainteresowane tematem do odwiedzenia stron: www.przemocwszkole.org.pl, www.depresja.org oraz www.116111.pl

Pedagog Ada Barańska przedstawiła zagadnienie Funkcjonowanie dziecka z autyzmem w szkole ogólnodostępnej. Zapoznała z definicją autyzmu, przyczynami, objawami, problemami towarzyszącymi temu schorzeniu i gdzie można szukać pomocy. Autyzm to całościowe, złożone zaburzenie rozwoju i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Objawy autyzmu dotyczą głównie nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi, umiejętności komunikowania się i przywiązania do schematów. Zaburzenia ze spektrum autyzmu są obecnie najczęściej występującymi zaburzeniami na świecie. Szacuje się, że w Polsce cierpi na nie jedno na 300 dzieci. Dzięki wczesnej diagnozie i interwencji oraz odpowiednio dobranym działaniom edukacyjnym i terapeutycznym, udaje się zniwelować wiele objawów zachowań autystycznych i ułatwić dziecku przystosowanie do życia w społeczeństwie.

Następnie psycholog Katarzyna Kotowska zapoznała uczestników spotkań z propozycją szkoleń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie w roku szkolnym 2016/17. Obejmują one następujące zagadnienia: profilaktykę dzieci i młodzieży, procesy motywacyjne i poznawcze uczniów, agresję, komunikację i poradnictwo zawodowe.
Ciekawym uzupełnieniem konferencji było przedstawienie dwóch diaporam ukazujących ważność wparcia psychicznego i udzielenie pomocy komuś, kto znajduje się w trudnej sytuacji.

Na zakończenie Małgorzata Rybczyńska, Dyrektor Poradni, podziękowała uczestnikom konferencji za przybycie i zaprosiła do współpracy w zakresie wspierania dziecka w rozwoju na każdym etapie edukacyjnym.

Opracowała Elżbieta Hasiak
psycholog PP-P Nr 1 w Krośnie

 

| mapa witryny | polityka cookies | valid css | valid xhtml | realizacja feco |