Możliwość konsultacji dla uczniów i rodziców.

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst ujedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762) - art. 10 ust. 9, art. 42 ust. 2f.

 

Specjaliści Dzień tygodnia Godzina dostępności
Elżbieta Kozubal
dyrektor
czwartek 1400 - 1500
Ada Barańska
pedagog
poniedziałek 1300 - 1400
Klaudia Kozak-Półchłopek
psycholog
poniedziałek 1230 - 1330
Małgorzata Rybczyńska
pedagog
poniedziałek 1200 - 1300
Elżbieta Hasiak
psycholog
poniedziałek 1200 - 1300
Dorota Nakonieczna-Jamróg
pedagog
poniedziałek 1200 - 1300
Iwona Socha
psycholog

wtorek
czwartek

730 - 800
730 - 800
Agata Stachoń-Zygmunt
pedagog
poniedziałek
środa
800 - 830
1230 - 1300
Sabina Midura
logopeda
poniedziałek 1200 - 1300
Jolanta Wojdyła
psycholog
poniedziałek 1200 - 1300