Możliwość konsultacji dla uczniów i rodziców.

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst ujedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762) - art. 10 ust. 9, art. 42 ust. 2f.

 

Specjaliści Dzień tygodnia Godzina dostępności
Elżbieta Kozubal
dyrektor
czwartek 1400 - 1500
Ada Barańska
pedagog
poniedziałek 1300 - 1400
Katarzyna Kotowska
psycholog
czwartek 1100 - 1200
Małgorzata Rybczyńska
pedagog
czwartek 1200 - 1300
Elżbieta Hasiak
psycholog
czwartek 1200 - 1300
Dorota Nakonieczna-Jamróg
pedagog
czwartek 1200 - 1300
Iwona Socha
psycholog
poniedziałek
piątek
1600 - 1630
1130 - 1200
Agata Stachoń-Zygmunt
pedagog
środa 1200 - 1300
Klaudia Kozak-Półchłopek
logopeda
środa 1200 - 1300
Jolanta Wojdyła
psycholog
poniedziałek 1200 - 1300