Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie

Zaprasza Logopedów na spotkanie

Sieci Współpracy i Samokształcenia Logopedów.

 

Spotkanie odbędzie się dnia 17 maja 2024 roku o godzinie 9:30 w sali konferencyjnej PPP Nr 1 w Krośnie.

Zaproszenie na Spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Logopedów

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie zaprasza pedagogów szkolnych, pedagogów specjalnych i psychologów na spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Pedagogów, które odbędzie się 26.04.2024 r. o godz. 900.

 Temat spotkania: "Zachowania lękowe u uczniów i ich negatywny wpływ na funkcjonowanie w środowisku rówieśniczym".

 

 

Zapraszam

Elżbieta Kozubal

Dyrektor PP-P Nr 1 w Krośnie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie zaprasza pedagogów szkolnych, pedagogów specjalnych i psychologów na spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Pedagogów, które odbędzie się 01.03.2024 r. o godz. 900.

Temat spotkania: "Cele, zadania i specyfika pracy PCPR” (pracownik PCPR).

 

Zapraszam

Elżbieta Kozubal

Dyrektor PP-P Nr 1 w Krośnie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie

Zaprasza Logopedów na spotkanie

Sieci Współpracy i Samokształcenia Logopedów.

 

Spotkanie odbędzie się dnia 26 lutego 2024 roku o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej PPP Nr 1 w Krośnie.

 

Zaproszenie do Sieci Współpracy i Samokształcenia Logopedów