Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie zaprasza pedagogów szkolnych, pedagogów specjalnych i psychologów na spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Pedagogów, które odbędzie się 17.11.2023 r. o godz. 900.

Temat spotkania: "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie".

Program spotkania:

  1. Wykład pracownika Komendy Miejskiej Policji w Krośnie st. aspiranta Marcina Krówki nt. „Zmiany w przepisach dotyczących przeciwdziałania przemocy domowej”.
  2. Dyskusja.
  3. Sprawy różne.

 

Zapraszam

Elżbieta Kozubal

Dyrektor PP-P Nr 1 w Krośnie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie zaprasza pedagogów szkolnych, pedagogów specjalnych i psychologów na spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Pedagogów które odbędzie się 29.05.2023 r. o godz. 900.

Temat: "Jak wspierać uczniów w radzeniu sobie z trudnymi emocjami - lękiem, złością, smutkiem oraz ze stresem i niepowodzeniami" - zajęcia warsztatowe poprowadzi pan mgr Arkadiusz Nepelski - trener.

Miejsce spotkania: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie.

 

Zapraszam

Elżbieta Kozubal

Dyrektor PP-P Nr 1 w Krośnie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie zaprasza pedagogów szkolnych, pedagogów specjalnych i psychologów na spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Pedagogów w ramach, którego odbędzie się szkolenie na temat: "Zakres obowiązków psychologa i pedagoga szkolnego oraz pedagoga specjalnego w świetle obowiązujących przepisów - co należy wiedzieć o pracy specjalistów w szkole" - szkolenie metodyczne zakończone zaświadczeniem, prowadzone przez Panią Martę Dragan.

Spotkanie odbędzie się 16 listopada 2022 r. o godz. 830 w Zespole Szkół w Iwoniczu. Ze względów organizacyjnych należy potwierdzić udział w spotkaniu do dnia 14.11.2022 r. (tel. 13 4321156).

 

Zapraszam

Elżbieta Kozubal
Dyrektor PP-P Nr 1 w Krośnie