Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie zaprasza pedagogów szkolnych, pedagogów specjalnych i psychologów na spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Pedagogów w ramach, którego odbędzie się szkolenie na temat: "Zakres obowiązków psychologa i pedagoga szkolnego oraz pedagoga specjalnego w świetle obowiązujących przepisów - co należy wiedzieć o pracy specjalistów w szkole" - szkolenie metodyczne zakończone zaświadczeniem, prowadzone przez Panią Martę Dragan.

Spotkanie odbędzie się 16 listopada 2022 r. o godz. 830 w Zespole Szkół w Iwoniczu. Ze względów organizacyjnych należy potwierdzić udział w spotkaniu do dnia 14.11.2022 r. (tel. 13 4321156).

 

Zapraszam

Elżbieta Kozubal
Dyrektor PP-P Nr 1 w Krośnie