Zapraszamy pedagogów i psychologów szkolnych z terenu działania Poradni na spotkanie szkoleniowe, które odbędzie się 11 czerwca 2021 r. o godz. 900 w Zespole Szkół w Zręcinie.

Temat: "Zajęcia rozwijające kompetencję emocjonalno-społeczną jako forma udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej".

Uczestnicy spotkania proszeni są o przeniesienie własnych materiałów służących opracowaniu scenariuszy do w/w zajęć.

 

Zapraszam
Agata Stachoń-Zygmunt
z up. Dyrektora PP-P Nr 1 w Krośnie