Zapraszamy pedagogów szkolnych z terenu działania Poradni na spotkanie, które odbędzie się 7 października 2022 r. o godz. 900 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie, ul.Parkowa 2.

Temat: "Planowanie pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2022/23".

 

Zapraszam
Elżbieta Kozubal
Dyrektor PP-P Nr 1 w Krośnie