Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie

Zaprasza Logopedów na spotkanie

Sieci Współpracy i Samokształcenia Logopedów.

 

Spotkanie odbędzie się dnia 13 grudnia 2021 roku o godzinie 12:00 w formie on-line.

 

Planowane tematy spotkania to:

  1. Zagadnienia związane z terapią miofunkcjonalną - Klaudia Kozak-Półchłopek
  2. Dyslalia ankyloglosyjna a strategie terapii logopedycznej - Anna Pliszyło

 

Poruszane będą również sprawy bieżące oraz planowane kolejne działania.

Linki do ZOOM (po 40 minutach spotkanie automatycznie rozłączy się, wówczas proszę o wchodzenie w kolejne linki; czyli zaczynamy od linku nr 1, a kiedy ZOOM rozłączy - wchodzimy klikając w link numer 2 i tak kolejno)

 

Link 1

 

Link 2

 

Link 3

 

Link 4

 

Link 5

 

 

Aby uczestniczyć w spotkaniu należy pobrać i zainstalować aplikację ZOOM.