Szkolenia i prezentacje on-line są organizowane z wykorzystaniem platformy Zoom. Aby dołączyć do spotkania prosimy o użycie przycisku "Dołącz do spotkania".

 

Zoom

 


 

Szkolenia i prezentacje online:

 • Korzystanie z internetu - dobre praktyki
 • Zagrożenia płynące z internetu i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka w rodzinie i grupie rówieśniczej
 • Pomoc dziecku z objawami lęku społecznego
 • Rola rodziców w wspieraniu rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu (adresaci rodzice)
 • Funkcjonowanie dziecka z autyzmem w szkole ogólnodostępnej (adresaci nauczyciele)

 

Adresaci rodzice:

 • Domowa logopedia- jak stymulować rozwój mowy dziecka w warunkach domowych (online)
 • Profilaktyka rozwoju mowy- na co zwrócić uwagę (online)
 • Rozwój mowy i komunikacji dziecka do 7 roku życia (online)
 • Warsztat logopedyczny dla rodziców małych dzieci w wieku 0-3 lata oraz spodziewających się dziecka (online).
 • Wpływ wysokich technologii na rozwój mowy dziecka (online)

 

Adresaci nauczyciele:

 • Profilaktyka logopedyczna w pracy nauczyciela edukacji przedszkolnej (online)
 • Rozwój mowy dziecka do 7 roku życia (online)
 • Zaburzenia rozwoju mowy i komunikacji (online)