Godło Polski Biuletyn Informacji Publicznej

Piątek 22 Stycznia 2021 r.  Dzień Dziadka Imieniny obchodzą: Anastazy, Wincenty, Wiktor
Do końca roku pozostało 344 dni. 

Licznik Wizyt

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter


wtorek, 07 października 2014 20:48

Koncepcja Funkcjonowania i Rozwoju
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie

 

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie powstała w oparciu o aktualne przepisy prawa oświatowego, zadania statutowe, bieżące potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego w zakresie szeroko pojętej pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Koncepcja ta uwzględnia również kwalifikacje pracowników placówki, warunki lokalowe oraz misję poradni. Poradnia działa na terenie powiatu krośnieńskiego, obejmując swoim zasięgiem gminy: Chorkówka, Jedlicze, Iwonicz, Wojaszówka, Korczyna, Krościenko Wyżne.

W koncepcji funkcjonowania i rozwoju placówki uwzględniono zadania, które zamierzamy zrealizować w najbliższych latach w następujących obszarach:


I. DZIAŁALNOŚĆ DIAGNOSTYCZNO - ORZECZNICZA

Będzie ona realizowana m.in. poprzez:

 • diagnozę dojrzałości szkolnej,
 • diagnozę potencjalnych możliwości i uzdolnień rozwojowych,
 • diagnozę logopedyczną,
 • diagnozę trudności edukacyjnych, wychowawczych i emocjonalnych,
 • indywidualną i grupową diagnozę predyspozycji zawodowych uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych,
 • diagnozę dysleksji rozwojowej,


II. UDZIELANIE BEZPOŚREDNIEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

 1. Wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.
 2. Prowadzenie terapii dzieci w zakresie:
  • terapii psychologicznej,
  • terapii pedagogicznej,
  • terapii logopedycznej.
 3. Wspieranie rodziców/opiekunów w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.


III. WSPOMAGANIE EDUKACYJNEJ I WYCHOWAWCZEJ FUNKCJI SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI LUB PLACÓWEK

Formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej i profilaktycznej, które placówka skieruje do szkół i przedszkoli będą obejmować m.in.:

 • Udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno - wychowawczych poprzez konsultacje indywidualne i poradnictwo.
 • Przesiewowe badania psychologiczno - pedagogiczne, w wyniku których wyłaniane będą dzieci z mikrodeficytami rozwojowymi, zaburzeniami emocjonalnymi oraz dzieci z ryzyka dysleksji.
 • Przesiewowe badania logopedyczne, których celem jest wstępna diagnoza rozwoju mowy dziecka.
 • Wspieranie rozwoju młodszego dziecka, w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.
 • Doradztwo w wyborze dalszej drogi kształcenia i zawodu.
 • W miarę możliwości kadrowych, będziemy prowadzić specjalistyczne Punkty Konsultacyjno - Doradcze.


IV. PROFILAKTYKA

W związku z zagrożeniami m.in. takimi jak: cyberprzemoc, sekty, różnego rodzaju środki psychoaktywne, zachowania agresywne, poradnia będzie podejmować różnorodne działania profilaktyczne w środowisku lokalnym celem eliminacji bądź minimalizacji zachowań ryzykownych u dzieci i młodzieży.


V. PROMOCJA I WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Będziemy kreować pozytywny wizerunek placówki i dbać o umocnienie jej pozycji w środowisku lokalnym poprzez ścisłą współpracę ze środowiskiem rodzinnym dziecka, ze szkołami, placówkami oświatowymi, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci, młodzieży oraz rodziny.


VI. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

W placówce planuje się przeprowadzanie niezbędnych remontów. Zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków do świadczenia usług poprzez wzbogacenie warsztatu pracy o testy psychologiczno - pedagogiczne, programy komputerowe, literaturę fachową i inne narzędzia niezbędne do wielospecjalistycznej diagnozy, a także do prowadzenia różnych form terapii. Specjalistyczna pomoc wymaga ustawicznego dokształcania się, dlatego też będziemy podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, uwzględniając specyfikę naszej pracy.


VII. ATMOSFERA PRACY

Efekty osiągane w pracy zależą od atmosfery w niej panującej. Dołożymy wszelkich starań, by dbać o prawidłowe relacje interpersonalne, oparte na wzajemnym szacunku.

 

Wymienione wyżej zadania dotyczą najistotniejszych tematów zawartych w Koncepcji Funkcjonowania i Rozwoju Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie.

Dokument ten w pełnej wersji znajduje w zbiorze dokumentów w poradni.

 

 

Krosno, 01.10.2014r.

 

Małgorzata Rybczyńska
Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie

 

| mapa witryny | polityka cookies | valid css | valid xhtml | realizacja feco |