Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie od 2009 roku prowadzi terapię dzieci i młodzieży z wykorzystaniem nowoczesnej metody EEG Biofeedback. Metoda ta jest wynikiem pracy wielu naukowców z ośrodka szkolenia NASA w USA. Za jej prekursora uważa się Barryego Sterana. W polskich ośrodkach medycznych stosowana jest od 1999 roku.

EEG Biofeedback jest metodą terapii opartą na wyspecjalizowanej technice komputerowej. Umożliwia trening poprawiający efektywność pracy mózgu, optymalizację funkcji poznawczych, intelektualnych i emocjonalnych, a także kontrolę nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie.

Dzięki elektrodom umieszczonym na głowie pacjenta, prowadzący badanie dokonuje pomiarów aktywności poszczególnych części jego mózgu. Aktywność tę wywołuje gra komputerowa, którą pacjent kontroluje wyłącznie swoim umysłem (bez klawiatury czy myszki). Terapeuta, na podstawie analizy wyświetlanych na monitorze przebiegów fal mózgowych, może odpowiednio motywować pacjenta do osiągania coraz lepszych wyników. Fale mózgowe mają bowiem zdolność naśladowania częstotliwości, które są im zaoferowane z zewnątrz. W związku z czym pacjent w czasie terapii wpływa na procesy zachodzące w mózgu. "Uczy" swój mózg pracy na korzystnych dla niego częstotliwościach.

 

 

Terapia prowadzona jest:

 

z dziećmi i młodzieżą nie mającą zaburzeń i odchyleń rozwojowych w celu:

 • zwiększenia możliwości umysłowych, kreatywności;
 • poprawy koncentracji, szybkości zapamiętywania, uczenia się i przypominania materiału;
 • polepszenia nastroju, samooceny, sprawności motorycznej, jakości snu;

 

z dziećmi i młodzieżą w stanach:

 • zaburzeń uwagi, koncentracji;
 • zaburzeń zachowania (nadpobudliwość psychoruchowa, impulsywność, agresja, apatia);
 • zaburzeń snu;
 • zaburzeń lękowych;
 • tremy, napięcia wewnętrznego, złej samooceny;
 • zaburzeń dyslektycznych;
 • upośledzenia umysłowego.

 

Kwalifikacja na terapię prowadzona jest przez specjalistów w oparciu o:

 • zgłoszenie na terapię;
 • pogłębiony wywiad oraz analizę dokumentacji psychologiczno-pedagogiczno-medycznej;
 • kontrakt zawierany z uczestnikiem terapii oraz jego rodzicami;
 • indywidualny kontakt z osobą poddawaną terapii, w trakcie którego przeprowadzany jest trening wstępny.

 

Terapia prowadzona jest z częstotliwością 1-2 razy w tygodniu. Ilość spotkań zależy od zgłaszanego problemu oraz wyznaczonego celu terapii:

 • w przypadku optymalizacji funkcji mózgu wskazane jest co najmniej 10 spotkań;
 • w przypadku zaburzeń i odchyleń rozwojowych 20-30 spotkań, a nawet więcej.