Terapia pedagogiczna to oddziaływanie za pomocą środków pedagogicznych (wychowawczych i dydaktycznych) na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się, mające na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji.

Celem nadrzędnym terapii pedagogicznej jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z trudnościami rozwojowymi.

 

Cele terapii pedagogicznej to:

  • stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych dziecka,
  • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych,
  • eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych konsekwencji,
  • dostrzeganie uzdolnień dziecka,
  • usuwanie przeszkód adaptacyjnych ucznia w środowisku szkolnym.

 

Zasady terapii pedagogicznej to:

  • indywidualizacja środków i metod oddziaływania korekcyjnego – dla każdego uczestnika zajęć dobierany jest indywidualny program, dostosowany do jego potrzeb i możliwości,
  • powolne stopniowanie trudności – przechodzenie do ćwiczeń bardziej złożonych po opanowaniu zadań łatwiejszych,
  • korekcja zaburzeń – ćwiczenie przede wszystkim funkcji najgłębiej zaburzonych i najsłabiej opanowanych umiejętności,
  • kompensacja zaburzeń – łączenie ćwiczeń funkcji zaburzonych z ćwiczeniami funkcji niezaburzonych,
  • systematyczność i ciągłość oddziaływania.

 

Spotkania w ramach terapii pedagogicznej odbywają się cyklicznie, składają się z odpowiednio dobranych ćwiczeń, zadań, gier.