Godło Polski Biuletyn Informacji Publicznej

Niedziela 28 Lutego 2021 r. Imieniny obchodzą: Makary, Prokop, Hilary
Do końca roku pozostało 307 dni. 

Licznik Wizyt

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter


czwartek, 10 października 2019 19:09

Propozycja warsztatów, szkoleń i prelekcji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie dla przedszkoli, szkół, placówek w roku szkolnym 2019/2020

 

ADRESACI: UCZNIOWIE

Lp.

Temat

Forma

1.

„Kim jestem”? Rozwój człowieka jako proces.

warsztaty

2.

Czynniki rozwoju, dojrzałość człowieka.

warsztaty

3.

Style zachowań człowieka: uległość - asertywność - agresja.

warsztaty

4.

Kompleksy - czym one są? Jak je pokonywać.

warsztaty

5.

Dojrzewanie - co się ze mną dzieje?

warsztaty

6.

Jak radzić sobie z negatywnymi emocjami?

warsztaty

7.

Promocja zdrowia. Zdrowy styl życia.

warsztaty

8.

Jak radzić sobie ze stresem?

warsztaty

9.

Empatia, czyli jak zrozumieć drugiego.

warsztaty

10.

Trudna sztuka odmawiania.

warsztaty

11.

Lubię siebie i szanuję innych.

warsztaty

12.

„Tacy sami” - zajęcia integracyjne.

warsztaty

13.

Wartości, jakimi kierujemy się w swoim postępowaniu.

warsztaty

14.

Emocje - jak wyrazić to co czuję.

warsztaty

15.

Współpraca podstawą dobrych relacji z rówieśnikami.

warsztaty

16.

Trening Zastępowania Agresji / ART - elementy

warsztaty

17.

„Wybieram współpracę, agresji mówię NIE” - program profilaktyczno - edukacyjny.

warsztaty

18.

Integracja podstawą współpracy - program edukacyjno - integracyjny.

warsztaty

19.

„Kim być” - warsztaty wyboru drogi zawodowej.

warsztaty

20.

„Integracja zespołu klasowego”.

warsztaty

21.

Program wspierania uzdolnień.

warsztaty

22.

„Poznaję siebie i innych”- program wspierania inteligencji emocjonalnej.

warsztaty

23.

Zasady skutecznej komunikacji w klasie.

warsztaty

24.

Jak rozwiązywać sytuacje trudne w klasie.

warsztaty

25.

„Jestem sobą” - warsztaty zapobiegania zachowaniom agresywnym.

warsztaty

26.

„Dziękuję NIE” - program profilaktyczno - edukacyjny zapobiegający uzależnieniom.

warsztaty

 

ADRESACI: NAUCZYCIELE

Lp.

Temat

Forma

1.

Rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym.

szkolenie

2.

Dziecko z afazją w przedszkolu i szkole.

szkolenie

3.

Szczególna rola świadka w akcie przemocy.

prelekcja

4.

Profilaktyka zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży

prelekcja

5.

Środki masowego przekazu a rozwój małego dziecka.

prelekcja

6.

Wspieranie rozwoju inteligencji emocjonalnej uczniów.

warsztaty

7.

Model konstruktywnej konfrontacji - jak radzić sobie
z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów.

szkolenie, warsztaty

8.

Model pracy z dzieckiem zdolnym.

szkolenie,

warsztaty

9.

Praca z dzieckiem z Zespołem Aspergera i autyzmem.

szkolenie

10.

Formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce.

prelekcja

11.

Dziecko dyslektyczne - specyfika rozwoju, trudności edukacyjne.

prelekcja

12.

Bariery komunikacyjne w relacjach nauczycieli i rodziców
z dziećmi.

prelekcja

13.

Agresja w sieci.

prelekcja

14.

Ryzyko dysleksji rozwojowej u dzieci.

prelekcja

 

ADRESACI: RODZICE

Lp.

Temat

Forma

1.

Rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym.

prelekcja

2.

Jak motywować dziecko do nauki?

prelekcja

3.

Rola rodziców w tworzeniu poczucia własnej wartości u dziecka
i postawy wobec szkoły.

prelekcja

4.

Wpływ Internetu i gier komputerowych na rozwój psychofizyczny dziecka.

prelekcja

5.

Jak budować u dziecka poczucie własnej wartości.

prelekcja

6.

Problemy dorastania - Jak skutecznie wychowywać nasze dzieci.

prelekcja

7.

Środki masowego przekazu a rozwój małego dziecka.

prelekcja

8.

Jak wspierać dziecko w wyborze drogi zawodowej.

warsztaty

9.

Agresja u dzieci i młodzieży oraz sposoby jej zapobiegania.

prelekcja

10.

Korzyści i zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu.

prelekcja

11.

Konsekwencje izolacji w grupie rówieśniczej.

prelekcja

12.

Bariery komunikacyjne.

prelekcja

 

| mapa witryny | polityka cookies | valid css | valid xhtml | realizacja feco |