Co zrobić aby nauka zdalna była przyjemna i pożyteczna. Stan pandemii spowodowanej koronawirusem, konieczność izolowania się we własnych domach wymusił korzystanie z edukacji w sposób zdalny. Nauka tego rodzaju jest dla sporej grupy rodziców i dzieci wyzwaniem. Wiele szkół nie jest przygotowanych do przekazywania wiedzy w sposób interaktywny i korzysta z formy przesyłania instrukcji do wykonania zadań za pomocą wiadomości tekstowych. Czasem ilość poleceń do zrobienia przez ucznia i stopień ich trudności przewyższa możliwości dzieci i rodziców. Starają się mimo wszystko podołać wymaganiom szkolnym, ale okupione jest to stresem, złością, bezradnością, niezadowoleniem.

 

Mimo utrudnień nauka zdalna może być przyjemna i pożyteczna w sytuacji gdy spełnione będą poniższe warunki:

 • Istnieje stały kontakt z nauczycielem (telefoniczny, elektroniczny - wiadomości email) i w razie trudności można korzystać z jego pomocy w celu uzyskania dodatkowych instrukcji, dostosowania stopnia trudności i obszerności zadań do możliwości dziecka.
 • Podczas opanowywania nowych wiadomości wskazywanie na ich aspekt praktyczny.
 • Zwracanie uwagi na zrozumienie treści edukacyjnych, a rezygnacja z mechanicznego opanowywania wiadomości.
 • W miarę możliwości wykonywanie praktycznych doświadczeń w domu wizualizujące wprowadzane informacje,
 • Zaplanowanie dnia z uwzględnieniem czasu na: naukę, obowiązki, ale i na zabawę relaks.
 • Przedzielanie poszczególnych zadań okresami krótkich przerw przeznaczonych na inny rodzaj aktywności.
 • Rozpoczynanie pracy gdy dziecko jest uważne i skoncentrowane.
 • Usunięcie z miejsca pracy dziecka nieprzydatnych przedmiotów, przyborów, zabawek itp., rozpraszających jego uwagę.
 • Dzielenie zadań złożonych, obszernych na mniejsze fragmenty łatwiejsze do opanowania.
 • Sprawdzenie stopnia poprawności rozumienia nowych wiadomości i poleceń.
 • Kontrolowanie czasu przewidzianego na korzystanie z ekranów elektronicznych (komputer, telewizor, tablet, smartfon itp.) - zbyt długi czas powoduje zmęczenie, rozdrażnienie, utrudnia koncentrację.
 • Stworzenie systemu nagród - wzmocnień pozytywnych (pochwała, nagroda biologiczna - smakołyk, wspólna zabawa lub aktywność itp.), konsekwentnie stosowanych, motywujących dziecko do działania.
 • Zaplanowanie w ciągu dnia czasu na zajęcia ruchowe dziecka na terenie domu. typu: ćwiczenia gimnastyczne, rozciągające, taneczne, ale także masaże.
 • Dostosowanie tempa wykonywania zadań i poleceń szkolnych do możliwości dziecka
 • Chwile spędzone z dzieckiem powinny dotyczyć nie tylko obowiązków - odrabiania zadań, ale także zabawy i wypoczynku.
 • Prowadzenie z dzieckiem rozmów na temat jego potrzeb ale i obaw, trudności, emocji towarzyszących wykonywaniu.
 • Stwarzanie atmosfery spokoju i zrozumienia podczas nauki domowej.
 • Wprowadzanie do nauki elementów zabawy i humoru.
 • Wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości dziecka, akcentowanie jego mocnych stron i uzdolnień.
 • W momentach trudnych dla dziecka podkreślanie dotychczasowych sukcesów i postępów.

 

W sytuacji stałej izolacji dziecka na terenie domu, problemów w zakresie kontaktowania się z rówieśnikami, braku ruchu na świeżym powietrzu mogą pojawiać się zachowania trudne. Ważne jest aby w codziennych sytuacjach dorośli mogli być dla dzieci wsparciem.

 

Platformy edukacyjne pomocne przy nauce zdalnej:

 

Bibliografia:

Adele Faber i Elaine Mazlish: "Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i szkole".

Artur Kołakowski i Agnieszka Pisula: "Sposób na trudne dziecko".

 

Opracowała

pedagog

Ada Barańska