Wielu rodziców zastanawia się, co należy zmienić w swoich zachowaniach opiekuńczych i wychowawczych, aby jak najlepiej chronić dzieci przed negatywnymi skutkami zagrożenia epidemiologicznego wywołanego przez wirus SARS-CoV-2. Obszarem, w którym najczęściej poszukujemy pomocy i wsparcia jest krąg bliższych i dalszych członków rodziny, przyjaciół i znajomych. Ze względu na ograniczenia wynikające z aktualnych przepisów dotyczących przemieszczania się, kwarantanny oraz izolacji, wiele relacji z tego obszaru także uległo ograniczeniu bądź zmieniło swoją formę. Ważne jest, aby je nadal podtrzymywać, wykorzystując na przykład telefony i media społecznościowe. Umożliwiajmy dzieciom kontakt z osobami bliskimi, troszczmy się, aby był regularny.

Tryb życia dzieci zmienił się radykalnie, jedną z najważniejszych zmian jest realizacja nauki w formie zdalnej. W dość krótkim czasie uczniowie, rodzice i nauczyciele musieli opanować zupełnie nowy sposób organizacji i metod pracy. Pomocny w tej sprawie jest przede wszystkim stały kontakt rodziców z dyrektorem, wychowawcami i nauczycielami przedszkola i szkoły. Informacji na temat nauki zdalnej można szukać na stronach Kuratorium Oświaty w Rzeszowie: www.ko.rzeszow.pl i Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.gov.pl/web/edukacja

MEN poleca korzystanie z platformy edukacyjnej epodreczniki.pl, stron oferujących darmowy dostęp do lektur, filmów i audycji: lektury.gov.pl, wolnelektury.pl, ninateka.pl. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-rodzicow

Powszechnym źródłem porad wychowawczych są media społecznościowe oraz zasoby Internetu, warto pozyskane informacje, szczególnie te, które dotyczą zdrowia i bezpieczeństwa dzieci (w tym bezpieczeństwa w sieci), porównywać z danymi pochodzącymi z wiarygodnych źródeł, na przykład na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego: gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci oraz Ministerstwa Zdrowia: www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-rodzicow

 

 

Opracowała

psycholog logopeda

Anna Sozańska