Podstawowe założenie edukacji włączającej polega na uczęszczaniu dziecka niepełnosprawnego do szkoły bliskiej miejscu zamieszkania, czyli do szkoły obwodowej. Edukacja włączająca powinna być wyborem (rodziców, dziecka lub pełnoletniego ucznia), a nie koniecznością wynikającą z braku alternatywnych rozwiązań. Zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną prezentacją pt. "Edukacja włączająca", która jest możliwa do odtworzenia za pomocą oprogramowania Power Point.

  OBEJRZYJ PREZENTACJĘ