Godło Polski Biuletyn Informacji Publicznej

Piątek 22 Stycznia 2021 r.  Dzień Dziadka Imieniny obchodzą: Anastazy, Wincenty, Wiktor
Do końca roku pozostało 344 dni. 

Licznik Wizyt

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter


Zadania poradni
wtorek, 25 października 2011 17:17

Zadania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie:

 1. Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży.
 2. Wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.
 3. Prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb.
 4. Pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.
 5. Wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą.
Czytaj Dalej »
 
piątek, 07 listopada 2014 10:59

Dzieci i młodzież zdolna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie wspiera wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży zdolnej i wybitnie zdolnej oraz udziela pomocy w rozpoznawaniu ich specyficznych potrzeb, nauczycielom i rodzicom poprzez działania:

 1. Diagnostyczne
  • rozpoznawanie potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów,
  • opiniowanie w sprawie zezwolenia na indywidualny tok lub program nauki.
 2. Konsultacyjno-doradcze
  • udzielanie uczniom porad odnośnie kierunków i sposobów rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań,
  • udzielanie rodzicom porad odnośnie prawidłowego kierowania rozwojem swoich dzieci,
  • udzielanie konsultacji nauczycielom odnośnie form i metod pracy z uczniem zdolnym.
 3. Psychoedukacyjne
  • prowadzenie zajęć wspierania uzdolnień w klasach i grupach uczniów zdolnych (trening twórczego myślenia),
  • prowadzenie szkoleń dla nauczycieli oraz innych osób i instytucji zajmujących się udzielaniem pomocy uczniom zdolnym na temat prawnych i psychologicznych aspektów pracy z uczniem zdolnym.
Czytaj Dalej »
 
piątek, 07 listopada 2014 11:16

Terapia EEG Biofeedback

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie od 2009 roku prowadzi terapię dzieci i młodzieży z wykorzystaniem nowoczesnej metody EEG Biofeedback. Metoda ta jest wynikiem pracy wielu naukowców z ośrodka szkolenia NASA w USA. Za jej prekursora uważa się Barryego Sterana. W polskich ośrodkach medycznych stosowana jest od 1999 roku.

EEG Biofeedback jest metodą terapii opartą na wyspecjalizowanej technice komputerowej. Umożliwia trening poprawiający efektywność pracy mózgu, optymalizację funkcji poznawczych, intelektualnych i emocjonalnych, a także kontrolę nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie.

Dzięki elektrodom umieszczonym na głowie pacjenta, prowadzący badanie dokonuje pomiarów aktywności poszczególnych części jego mózgu. Aktywność tę wywołuje gra komputerowa, którą pacjent kontroluje wyłącznie swoim umysłem (bez klawiatury czy myszki). Terapeuta, na podstawie analizy wyświetlanych na monitorze przebiegów fal mózgowych, może odpowiednio motywować pacjenta do osiągania coraz lepszych wyników. Fale mózgowe mają bowiem zdolność naśladowania częstotliwości, które są im zaoferowane z zewnątrz. W związku z czym pacjent w czasie terapii wpływa na procesy zachodzące w mózgu. "Uczy" swój mózg pracy na korzystnych dla niego częstotliwościach.

Czytaj Dalej »
 


| mapa witryny | polityka cookies | valid css | valid xhtml | realizacja feco |