Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie zaprasza pedagogów szkolnych, pedagogów specjalnych i psychologów na spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Pedagogów, które odbędzie się 01.03.2024 r. o godz. 900.

Temat spotkania: "Cele, zadania i specyfika pracy PCPR” (pracownik PCPR).

 

Zapraszam

Elżbieta Kozubal

Dyrektor PP-P Nr 1 w Krośnie