Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie w okresie ferii zimowych, na terenie swojego działania, świadczy wzmożoną pomoc psychologiczno-pedagogiczną w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu epidemii.

Uczniowie, rodzice i nauczyciele mogą korzystać z różnych form bezpośredniego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego udzielanego przez specjalistów poradni. W tym czasie można uzyskać dodatkową pomoc dzwoniąc na nr telefonu komórkowego 665 557 820 w godz. od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do czwartku i w godz. od 8:00 do 12:00 w piątek.

Można również korzystać z udostępnionej przez MEiN bezpłatnej, całodobowej infolinii: 800 080 222 w celu uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Elżbieta Kozubal

Dyrektor PP-P Nr 1 w Krośnie