Indywidualne porady i konsultacje online w ramach e-Punktu Konsultacyjnego są realizowane z wykorzystaniem platformy Zoom. Aby dołączyć do spotkania prosimy o użycie przycisku "Dołącz do spotkania" przyporządkowanego odpowiednio do spotkania z psychologiem, pedagogiem lub logopedą.

 

Zoom

 


 

Spotkania online z psychologiem

w każdy poniedziałek od godz. 1300 do godz. 1400

 

Dołącz do spotkania


 

Spotkanie online z pedagogiem

w każdy poniedziałek od godz. 1300 do godz. 1400

 

Dołącz do spotkania


 

Spotkanie online z logopedą

w każdy poniedziałek od godz. 1400 do godz. 1500

 

Dołącz do spotkania