# Szkolenia dla rodziców
1 Rola rodziców w budowaniu poczucia wartości u dzieci.
2 Adekwatna samoocena jako gwarancja lepszego funkcjonowania dzieci/uczniów.
3 Proces wychowania a postrzeganie własnej osoby.
4 Mamo, tato, powiedzcie mi, jak bardzo jestem ważna/y.
5 Autoagresja u młodych osób- przyczyny i funkcje zachowań autodestrukcyjnych.
6 Rola rodziców w tworzeniu własnego obrazu siebie u dziecka i postawy wobec szkoły.
7 Jak motywować dziecko do nauki?
8 Jakim rodzicem jestem? Postawy wychowawcze.
9 Rola rodziców w przedszkolnych konfliktach dzieci- prelekcja.
10 Czynniki ryzyka u dzieci w wieku przedszkolnym, kiedy należy się niepokoić- prelekcja.
11 Burza w mózgu nastolatka- o procesie stawania się dorosłym. Rozwój młodzieży: szanse i zagrożenia- prelekcja z wykorzystaniem metod warsztatowych.
12 Rodzina jako najważniejszy system wsparcia rozwoju dziecka- prelekcja z wykorzystaniem metod warsztatowych.
13 "Czerwone flagi" rozwoju dziecka- prelekcja z wykorzystaniem metod warsztatowych.
14 Komunikacja na każdym etapie rozwoju życia rodziny- jak język tworzy rzeczywistość?-prelekcja z wykorzystaniem metod warsztatowych.
15 Logopedyczne fakty i mity w rozwoju mowy dziecka.
16 Korzyści i zagrożenia związane z korzystaniem z internetu.
17 Szkoła dla rodziców i wychowawców- program.
18 Oferta Poradni dla dzieci, młodzieży i rodziców- prelekcja.
19 Przywiązanie. Ochronna więź łącząca dziecko z matką.