# Dla uczniów
1 Empatia, czyli jak zrozumieć drugiego człowieka.
2 Jak wiele nas łączy i jak pięknie się różnimy.
3 Współpraca się opłaca.
4 Depresja- choroba, która może dotknąć Ciebie lub kogoś Ci bliskiego.
5 Kim jestem? Rozwój człowieka jako proces.
6 Czynniki rozwoju, dojrzałość człowieka.
7 Style zachowania człowieka: uległość-asertywność-agresja.
8 Kompleksy- czym one są? Jak je pokonać?
9 Dojrzewanie- co się ze mną dzieje?
10 Jak sobie radzić z negatywnymi emocjami?
11 Promocja zdrowia. Zdrowy styl życia.
12 Jak radzić sobie ze stresem?
13 Poczucie mojej wartości.
14 Wartości- drogowskaz mojego życia.
15 Jak się uczyć?
16 Dobry i zły dotyk.
17 Bezpieczni w realu i internecie.
18 Jestem grzecznym przedszkolakiem- warsztaty.
19 Potrafimy porozumiewać się z innymi- warsztaty.
20 Jak mówić, by wyrazić siebie asertywnie- warsztaty komunikacji dla dzieci i młodzieży.
21 Bliżej niż dalej- zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży, warsztaty dla zespołu klasowego.
22 Stres, złość i inne burze, z którymi trudno sobie poradzić- warsztaty dla dzieci i młodzieży na temat emocji.
23 Poczucie własnej wartości: oko innych ludzi a obraz siebie- warsztaty dla uczniów na temat samooceny.
24 Rytmiczna gimnastyka buzi i języka- logopedyczne zajęcia dla dzieci przedszkolnych -warsztaty.
25 Zajęcia integracyjne dla uczniów.
26 Wartości jakimi kierujemy się w swoim postępowaniu- warsztaty.
27 Emocje- jak wyrazić co czuję- warsztaty.
28 Współpraca podstawą dobrych relacji z rówieśnikami- warsztaty.
29 Trening Zastępowania Agresji /ART.- elementy treningu.
30 Wybieram współpracę, agresji mówię NIE- program profilaktyczno-edukacyjny.
31 Integracja podstawą współpracy- program edukacyjno-integracyjny.
32 Możemy mieć zgraną klasę.
33 Bądź kolegą- nie dokuczaj.
34 Jak radzić sobie ze stresem, w tym egzaminacyjnym?

 

# Szkolenia dla rodziców
1 Rola rodziców w budowaniu poczucia wartości u dzieci.
2 Adekwatna samoocena jako gwarancja lepszego funkcjonowania dzieci/uczniów.
3 Proces wychowania a postrzeganie własnej osoby.
4 Mamo, tato, powiedzcie mi, jak bardzo jestem ważna/y.
5 Autoagresja u młodych osób- przyczyny i funkcje zachowań autodestrukcyjnych.
6 Rola rodziców w tworzeniu własnego obrazu siebie u dziecka i postawy wobec szkoły.
7 Jak motywować dziecko do nauki?
8 Jakim rodzicem jestem? Postawy wychowawcze.
9 Rola rodziców w przedszkolnych konfliktach dzieci- prelekcja.
10 Czynniki ryzyka u dzieci w wieku przedszkolnym, kiedy należy się niepokoić- prelekcja.
11 Burza w mózgu nastolatka- o procesie stawania się dorosłym. Rozwój młodzieży: szanse i zagrożenia- prelekcja z wykorzystaniem metod warsztatowych.
12 Rodzina jako najważniejszy system wsparcia rozwoju dziecka- prelekcja z wykorzystaniem metod warsztatowych.
13 "Czerwone flagi" rozwoju dziecka- prelekcja z wykorzystaniem metod warsztatowych.
14 Komunikacja na każdym etapie rozwoju życia rodziny- jak język tworzy rzeczywistość?-prelekcja z wykorzystaniem metod warsztatowych.
15 Logopedyczne fakty i mity w rozwoju mowy dziecka.
16 Korzyści i zagrożenia związane z korzystaniem z internetu.
17 Szkoła dla rodziców i wychowawców- program.
18 Oferta Poradni dla dzieci, młodzieży i rodziców- prelekcja.
19 Przywiązanie. Ochronna więź łącząca dziecko z matką.

 

# Nauczyciele, specjaliści pracujący w szkołach, Rady Pedagogiczne
1 Konsekwencje traumatycznego rozwoju.
2 "Urazy rodzinne" i ich wpływ na rozwój dziecka.
3 Autoagresja u młodych osób- przyczyny i funkcje zachowań autodestrukcyjnych.
4 Profilaktyka zachowań suicydalnych dzieci i młodzieży.
5 Wpływ środków masowego przekazu na rozwój dzieci przedszkolnych i powstawanie trudności wychowawczych- prelekcja.
6 Ważna triada: uczeń-nauczyciel-rodzice. Obszary współpracy, możliwe bariery i ścieżki komunikacyjne.
7 Rozwój człowieka w ciągu życia. O granicach między tym co rozwojowe, a tym co nietypowe.
8 Cykl spotkań dla nauczycieli i specjalistów pt. Maska tlenowa dla ratownika- warsztaty rozwojowe i dbania o siebie w sytuacji dbania o innych dla pedagogów, psychologów, nauczycieli i logopedów.
9 Jak stworzyć klasę?- warsztaty na temat integracji dla nauczycieli i wychowawców.
10 Rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym.
11 Uczeń z niedosłuchem w przedszkolu i szkole.
12 Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu.
13 Dziecko dyslektyczne- specyfika rozwoju i trudności edukacyjne.
14 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce.
15 Funkcjonowanie dziecka z ASD.

 

# Szkolenia on-line
1 Korzystanie z internetu - dobre praktyki.
2 Zagrożenia płynące z internetu i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka w rodzinie i grupie rówieśniczej.
3 Pomoc dziecku z objawami lęku społecznego.
4 Rola rodziców w wspieraniu rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu
5 Funkcjonowanie dziecka z autyzmem w szkole ogólnodostępnej
6 Domowa logopedia- jak stymulować rozwój mowy dziecka w warunkach domowych.
7 Profilaktyka rozwoju mowy- na co zwrócić uwagę.
8 Rozwój mowy i komunikacji dziecka do 7 roku życia.
9 Wpływ wysokich technologii na rozwój mowy dziecka.
10 Profilaktyka logopedyczna w pracy nauczyciela edukacji przedszkolnej.