# Szkolenia on-line
1 Korzystanie z internetu - dobre praktyki.
2 Zagrożenia płynące z internetu i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka w rodzinie i grupie rówieśniczej.
3 Pomoc dziecku z objawami lęku społecznego.
4 Rola rodziców w wspieraniu rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu
5 Funkcjonowanie dziecka z autyzmem w szkole ogólnodostępnej
6 Domowa logopedia- jak stymulować rozwój mowy dziecka w warunkach domowych.
7 Profilaktyka rozwoju mowy- na co zwrócić uwagę.
8 Rozwój mowy i komunikacji dziecka do 7 roku życia.
9 Wpływ wysokich technologii na rozwój mowy dziecka.
10 Profilaktyka logopedyczna w pracy nauczyciela edukacji przedszkolnej.