# Nauczyciele, specjaliści pracujący w szkołach, Rady Pedagogiczne
1 Konsekwencje traumatycznego rozwoju.
2 "Urazy rodzinne" i ich wpływ na rozwój dziecka.
3 Autoagresja u młodych osób- przyczyny i funkcje zachowań autodestrukcyjnych.
4 Profilaktyka zachowań suicydalnych dzieci i młodzieży.
5 Wpływ środków masowego przekazu na rozwój dzieci przedszkolnych i powstawanie trudności wychowawczych- prelekcja.
6 Ważna triada: uczeń-nauczyciel-rodzice. Obszary współpracy, możliwe bariery i ścieżki komunikacyjne.
7 Rozwój człowieka w ciągu życia. O granicach między tym co rozwojowe, a tym co nietypowe.
8 Cykl spotkań dla nauczycieli i specjalistów pt. Maska tlenowa dla ratownika- warsztaty rozwojowe i dbania o siebie w sytuacji dbania o innych dla pedagogów, psychologów, nauczycieli i logopedów.
9 Jak stworzyć klasę?- warsztaty na temat integracji dla nauczycieli i wychowawców.
10 Rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym.
11 Uczeń z niedosłuchem w przedszkolu i szkole.
12 Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu.
13 Dziecko dyslektyczne- specyfika rozwoju i trudności edukacyjne.
14 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce.
15 Funkcjonowanie dziecka z ASD.